https://mobieparts.com/ 9mods.in

TÀI LIỆU TỰ HỌC PIANO

 • Melody Of The Night 5

  Tên tác phẩm: Melody Of The Night 5 (easy level)
  Tác giả: Shi Jin
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Đơn giản (Easy Level)
  Kiểu đệm/Giọng: Am (La thứ)
  Số trang: 05
  Bản soạn piano: Hợp…

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Chiều Đông Matxcơva

  Tên tác phẩm: Chiều Đông Matxcơva (Intermediate level)
  Tác giả: Phú Quang
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Trung bình (Intermediate level)
  Kiểu đệm/Giọng: Ballad/Am (La thứ)
  Số trang: 07
  Bản soạn piano: Hợp âm/Số ngón…

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • A Sad Motive

  Tên tác phẩm: A Sad Motive (easy level)
  Tác giả: Album Spring Waltz OST
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Đơn giản (Easy Level)
  Kiểu đệm/Giọng: Dm (Rê thứ)
  Số trang: 04
  Bản soạn piano: Hợp…

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Yesterday

  Tên tác phẩm: Yesterday (easy level)
  Tác giả: The Beatles
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Đơn giản (Easy Level)
  Kiểu đệm/Giọng: C (Đô trưởng)
  Số trang: 03
  Bản soạn piano: Hợp âm/Số ngón tay.
   
  [wpedon id=”10104″…

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Happy Birthday | EASY Piano Tutorial

  Tên tác phẩm: Happy Birthday (beginner level)
  Tác giả: Traditional
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Mới bắt đầu (Beginner)
  Kiểu đệm/Giọng: G
  Số trang: 01
  Bản soạn piano: Có số ngón tay
   

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Toccata

  MP3:
  Tên tác phẩm: Toccata (easy level)
  Tác giả: Paul Mauriat
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Đơn giản (Easy Level)
  Kiểu đệm/Giọng: Am (La thứ)
  Số trang: 05
  Bản soạn piano: Hợp âm/Số ngón…

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • 25 Etude BurgMuller (25 bài luyện ngón nổi tiếng)

  25 Etude BurgMuller
  Đây là cuốn sách khá hay: sách gồm 25 tác phẩm luyện ngón, giúp bạn phát triển thêm kỹ thuật ngón, bạn hãy tập hằng ngày nhé!

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Minuet G | EASY Piano Tutorial

  Tên tác phẩm: Minuet G (easy level)
  Tác giả: Bach
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Dễ (Easy Level)
  Kiểu đệm/Giọng: G (Sol trưởng)
  Số trang: 02
  Bản soạn piano: Số ngón tay
   

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Lullaby | EASY Piano Tutorial

  Tên tác phẩm: Lullaby (easy level)
  Tác giả: Traditional
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Dễ (Easy Level)
  Kiểu đệm/Giọng: C (Đô trưởng)
  Số trang: 01
  Bản soạn piano: Số ngón tay
   

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Tập Chép Nhạc – 60 trang

  Tên tài liệu: Tập Chép Nhạc
  Tác giả: Lớp Nhạc Sắc Màu
  Định dạng: PDF
  Bìa: Bìa màu
  Số trang: 60
  Bản soạn piano: Khuông nhạc trắng
   

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Canon In D | EASY Piano Tutorial

  Tên tác phẩm: Canon In D (easy level)
  Tác giả: J. Pachelbel
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Dễ (Easy Level)
  Kiểu đệm/Giọng: D (Rê trưởng)
  Số trang: 03
  Bản soạn piano: Hợp âm / Số…

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Sonatina | EASY Piano Tutorial

  Tên tác phẩm: Sonatina (beginner level)
  Tác giả: Clementi
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Mới bắt đầu (Beginner)
  Kiểu đệm/Giọng: C
  Số trang: 02
  Bản soạn piano: Có số ngón tay
   

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Old MacDonald | EASY Piano Tutorial

  Tên tác phẩm: Old MacDonald (beginner level)
  Tác giả: Traditional
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Mới bắt đầu (Beginner)
  Kiểu đệm/Giọng: G
  Số trang: 01
  Bản soạn piano: Có số ngón tay
   

  VND Thêm vào giỏ hàng
 • Hoa Nở Không Màu

  Tên tác phẩm: Hoa Nở Không Màu
  Tác giả: Nguyễn Minh Cường
  Định dạng: PDF
  Trình độ: Dễ (Easy Level)
  Kiểu đệm/Giọng: Ballad / Am
  Số trang: 06
  Bản soạn piano: Hợp âm/số ngón tay/lời…

  VND Thêm vào giỏ hàng

TRUNG TÂM DẠY NHẠC (đội ngũ các thầy cô trong CỘNG ĐỒNG TỰ HỌC PIANO)

Thank you!    

Donate Securely With Paypal